Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 202 -3 199 -
30/01 kl 01 245 -3 242 -
30/01 kl 02 271 -4 267 -
30/01 kl 03 266 -1 265 -
30/01 kl 04 229 -1 228 -
30/01 kl 05 176 -3 173 -
30/01 kl 06 126 -1 125 -
30/01 kl 07 95 -2 93 -
30/01 kl 08 84 -3 81 -
30/01 kl 09 95 -1 94 -
30/01 kl 10 123 -2 121 -
30/01 kl 11 166 -3 163 -
30/01 kl 12 214 -4 210 -
30/01 kl 13 257 -6 251 -
30/01 kl 14 283 -7 276 -
30/01 kl 15 280 -5 275 -
30/01 kl 16 248 -7 241 -
30/01 kl 17 196 -9 187 -
30/01 kl 18 144 -8 136 -
30/01 kl 19 103 -10 93 -
30/01 kl 20 80 -7 73 -
30/01 kl 21 79 -7 72 -
30/01 kl 22 98 -7 91 -
30/01 kl 23 132 -7 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 309 318 276 317
Laveste vannstand 100 85 74 72 100
Avvik gult nivå -19 -55 -46 -88 -47
Avvik orange nivå -35 -71 -62 -104 -63
Avvik rødt nivå -45 -81 -72 -114 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm