Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 207 199 199 198
30/01 kl 01 256 242 241 238
30/01 kl 02 277 267 267 265
30/01 kl 03 263 265 263 261
30/01 kl 04 222 228 229 222
30/01 kl 05 175 173 171 171
30/01 kl 06 132 125 121 121
30/01 kl 07 101 93 91 88
30/01 kl 08 86 81 80 79
30/01 kl 09 92 94 93 92
30/01 kl 10 119 121 122 121
30/01 kl 11 160 163 163 161
30/01 kl 12 207 210 208 208
30/01 kl 13 250 251 250 250
30/01 kl 14 280 276 278 278
30/01 kl 15 277 275 276 277
30/01 kl 16 241 241 244 242
30/01 kl 17 185 187 187 188
30/01 kl 18 132 136 133 135
30/01 kl 19 98 93 91 90
30/01 kl 20 79 73 70 70
30/01 kl 21 80 72 71 68
30/01 kl 22 96 91 87 89
30/01 kl 23 131 125 119 123

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 345 309 318 276 317
Max fra modell: 27.01 18 345 312 318 278 314
Max fra modell: 27.01 12 346 313 319 278 316
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm