Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 176 -8 168 -
31/01 kl 01 220 -7 213 -
31/01 kl 02 254 -5 249 -
31/01 kl 03 265 -5 260 -
31/01 kl 04 246 -2 244 -
31/01 kl 05 202 -2 200 -
31/01 kl 06 152 -2 150 -
31/01 kl 07 114 1 115 -
31/01 kl 08 94 6 100 -
31/01 kl 09 94 10 104 -
31/01 kl 10 111 16 127 -
31/01 kl 11 143 22 165 -
31/01 kl 12 185 25 210 -
31/01 kl 13 229 29 258 -
31/01 kl 14 263 35 298 -
31/01 kl 15 276 41 317 -
31/01 kl 16 260 51 311 -
31/01 kl 17 221 50 271 -
31/01 kl 18 172 55 227 -
31/01 kl 19 127 60 187 -
31/01 kl 20 98 65 163 -
31/01 kl 21 86 68 154 -
31/01 kl 22 93 67 160 -
31/01 kl 23 117 69 186 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 309 318 276 317
Laveste vannstand 100 85 74 72 100
Avvik gult nivå -19 -55 -46 -88 -47
Avvik orange nivå -35 -71 -62 -104 -63
Avvik rødt nivå -45 -81 -72 -114 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm