Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 162 182 168 -
31/01 kl 01 206 228 213 -
31/01 kl 02 242 265 249 -
31/01 kl 03 254 276 260 -
31/01 kl 04 236 259 244 -
31/01 kl 05 193 220 200 -
31/01 kl 06 144 170 150 -
31/01 kl 07 110 135 115 -
31/01 kl 08 92 121 100 -
31/01 kl 09 96 124 104 -
31/01 kl 10 116 142 127 -
31/01 kl 11 152 180 165 -
31/01 kl 12 198 226 210 -
31/01 kl 13 246 275 258 -
31/01 kl 14 282 313 298 -
31/01 kl 15 297 333 317 -
31/01 kl 16 288 332 311 -
31/01 kl 17 251 298 271 -
31/01 kl 18 204 251 227 -
31/01 kl 19 159 212 187 -
31/01 kl 20 129 185 163 -
31/01 kl 21 115 169 154 -
31/01 kl 22 120 162 160 -
31/01 kl 23 144 192 186 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 311 325 287 333
Laveste vannstand 99 82 67 63 92
Avvik gult nivå -19 -53 -39 -77 -31
Avvik orange nivå -35 -69 -55 -93 -47
Avvik rødt nivå -45 -79 -65 -103 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm