Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -14 6 -8 -
31/01 kl 01 -14 8 -7 -
31/01 kl 02 -12 11 -5 -
31/01 kl 03 -11 11 -5 -
31/01 kl 04 -10 13 -2 -
31/01 kl 05 -9 18 -2 -
31/01 kl 06 -8 18 -2 -
31/01 kl 07 -4 21 1 -
31/01 kl 08 -2 27 6 -
31/01 kl 09 2 30 10 -
31/01 kl 10 5 31 16 -
31/01 kl 11 9 37 22 -
31/01 kl 12 13 41 25 -
31/01 kl 13 17 46 29 -
31/01 kl 14 19 50 35 -
31/01 kl 15 21 57 41 -
31/01 kl 16 28 72 51 -
31/01 kl 17 30 77 50 -
31/01 kl 18 32 79 55 -
31/01 kl 19 32 85 60 -
31/01 kl 20 31 87 65 -
31/01 kl 21 29 83 68 -
31/01 kl 22 27 69 67 -
31/01 kl 23 27 75 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 40 44 14 87
Laveste værets virkning 16 2 -9 -16 -14
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm