Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -3 1 -2 4
28/01 kl 01 0 -1 -1 4
28/01 kl 02 3 -1 2 5
28/01 kl 03 7 -3 4 5
28/01 kl 04 11 -3 8 8
28/01 kl 05 12 -4 8 8
28/01 kl 06 11 -4 7 8
28/01 kl 07 8 -4 4 -
28/01 kl 08 5 -3 2 -
28/01 kl 09 1 -2 -1 -
28/01 kl 10 -3 -3 -6 -
28/01 kl 11 -6 -3 -9 -
28/01 kl 12 -6 -4 -10 -
28/01 kl 13 -4 -4 -8 -
28/01 kl 14 -2 -3 -5 -
28/01 kl 15 2 -3 -1 -
28/01 kl 16 6 -3 3 -
28/01 kl 17 8 -4 4 -
28/01 kl 18 9 -4 5 -
28/01 kl 19 8 -5 3 -
28/01 kl 20 6 -4 2 -
28/01 kl 21 3 -3 0 -
28/01 kl 22 -1 -2 -3 -
28/01 kl 23 -4 0 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 8 31 14 67
Laveste vannstand -3 -10 -1 -24 -5
Avvik gult nivå -43 -65 -42 -59 -6
Avvik orange nivå -57 -79 -56 -73 -20
Avvik rødt nivå -67 -89 -66 -83 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm