Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 4 -2 -3 -3
28/01 kl 01 4 -1 -1 -1
28/01 kl 02 5 2 1 1
28/01 kl 03 5 4 3 3
28/01 kl 04 8 8 6 6
28/01 kl 05 8 8 7 6
28/01 kl 06 8 7 5 4
28/01 kl 07 5 4 2 1
28/01 kl 08 3 2 0 -1
28/01 kl 09 -1 -1 -3 -4
28/01 kl 10 -6 -6 -6 -8
28/01 kl 11 -8 -9 -9 -10
28/01 kl 12 -11 -10 -9 -9
28/01 kl 13 -12 -8 -7 -7
28/01 kl 14 -11 -5 -5 -5
28/01 kl 15 -9 -1 -2 0
28/01 kl 16 -7 3 2 3
28/01 kl 17 -4 4 3 4
28/01 kl 18 -3 5 4 4
28/01 kl 19 -3 3 2 2
28/01 kl 20 -2 2 1 0
28/01 kl 21 -4 0 0 -2
28/01 kl 22 -5 -3 -3 -4
28/01 kl 23 -4 -4 -4 -5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 30 8 31 14 67
Max fra modell: 27.01 18 30 7 30 13 58
Max fra modell: 27.01 12 31 6 28 10 57
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm