Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -5 19 14 -
30/01 kl 01 -5 16 11 -
30/01 kl 02 -3 13 10 -
30/01 kl 03 -1 9 8 -
30/01 kl 04 3 6 9 -
30/01 kl 05 7 3 10 -
30/01 kl 06 10 -1 9 -
30/01 kl 07 10 -5 5 -
30/01 kl 08 9 -9 0 -
30/01 kl 09 6 -13 -7 -
30/01 kl 10 2 -15 -13 -
30/01 kl 11 -2 -17 -19 -
30/01 kl 12 -5 -18 -23 -
30/01 kl 13 -6 -18 -24 -
30/01 kl 14 -6 -17 -23 -
30/01 kl 15 -4 -15 -19 -
30/01 kl 16 -2 -15 -17 -
30/01 kl 17 2 -15 -13 -
30/01 kl 18 5 -14 -9 -
30/01 kl 19 7 -13 -6 -
30/01 kl 20 7 -11 -4 -
30/01 kl 21 6 -9 -3 -
30/01 kl 22 4 -6 -2 -
30/01 kl 23 0 -4 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 30 8 31 14 67
Laveste vannstand -3 -10 -1 -24 -5
Avvik gult nivå -43 -65 -42 -59 -6
Avvik orange nivå -57 -79 -56 -73 -20
Avvik rødt nivå -67 -89 -66 -83 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm