Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 14 14 13 10
30/01 kl 01 8 11 9 8
30/01 kl 02 4 10 9 6
30/01 kl 03 1 8 7 6
30/01 kl 04 2 9 8 6
30/01 kl 05 5 10 8 7
30/01 kl 06 4 9 8 8
30/01 kl 07 6 5 4 5
30/01 kl 08 4 0 -1 1
30/01 kl 09 5 -7 -8 -5
30/01 kl 10 0 -13 -14 -11
30/01 kl 11 -4 -19 -20 -17
30/01 kl 12 -9 -23 -23 -21
30/01 kl 13 -12 -24 -24 -22
30/01 kl 14 -14 -23 -23 -22
30/01 kl 15 -15 -19 -20 -19
30/01 kl 16 -14 -17 -17 -17
30/01 kl 17 -11 -13 -12 -13
30/01 kl 18 -8 -9 -9 -10
30/01 kl 19 -4 -6 -7 -7
30/01 kl 20 -2 -4 -6 -6
30/01 kl 21 -1 -3 -6 -5
30/01 kl 22 0 -2 -7 -5
30/01 kl 23 -4 -4 -8 -7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 30 8 31 14 67
Max fra modell: 27.01 18 30 7 30 13 58
Max fra modell: 27.01 12 31 6 28 10 57
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm