Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 12 24 19 -
30/01 kl 01 10 22 16 -
30/01 kl 02 6 19 13 -
30/01 kl 03 3 17 9 -
30/01 kl 04 0 14 6 -
30/01 kl 05 -4 10 3 -
30/01 kl 06 -9 7 -1 -
30/01 kl 07 -14 3 -5 -
30/01 kl 08 -19 0 -9 -
30/01 kl 09 -23 -4 -13 -
30/01 kl 10 -25 -6 -15 -
30/01 kl 11 -28 -8 -17 -
30/01 kl 12 -30 -10 -18 -
30/01 kl 13 -31 -9 -18 -
30/01 kl 14 -31 -9 -17 -
30/01 kl 15 -31 -9 -15 -
30/01 kl 16 -31 -9 -15 -
30/01 kl 17 -31 -9 -15 -
30/01 kl 18 -31 -6 -14 -
30/01 kl 19 -30 -5 -13 -
30/01 kl 20 -28 -2 -11 -
30/01 kl 21 -26 0 -9 -
30/01 kl 22 -23 2 -6 -
30/01 kl 23 -20 5 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 8 36 24 59
Laveste værets virkning 0 -8 0 -31 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm