Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 47 32 79 78
27/01 kl 14 50 28 78 77
27/01 kl 15 54 23 77 78
27/01 kl 16 57 19 76 78
27/01 kl 17 59 16 75 77
27/01 kl 18 58 13 71 75
27/01 kl 19 57 11 68 71
27/01 kl 20 54 8 62 68
27/01 kl 21 50 6 56 62
27/01 kl 22 47 3 50 57
27/01 kl 23 45 1 46 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 57 80 63 116
Laveste vannstand 46 39 48 25 44
Avvik gult nivå -43 -65 -42 -59 -6
Avvik orange nivå -57 -79 -56 -73 -20
Avvik rødt nivå -67 -89 -66 -83 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm