Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 77 - - 80
27/01 kl 13 78 79 79 78
27/01 kl 14 77 78 78 77
27/01 kl 15 78 77 77 76
27/01 kl 16 78 76 75 75
27/01 kl 17 77 75 75 74
27/01 kl 18 75 71 71 71
27/01 kl 19 71 68 68 67
27/01 kl 20 68 62 62 61
27/01 kl 21 62 56 56 55
27/01 kl 22 57 50 50 50
27/01 kl 23 54 46 46 46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 79 57 80 63 116
Max fra modell: 27.01 18 79 56 79 62 107
Max fra modell: 27.01 12 80 55 77 59 106
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm