Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 32 32 32 31
27/01 kl 14 28 29 28 27
27/01 kl 15 22 23 23 24
27/01 kl 16 18 19 19 21
27/01 kl 17 14 16 16 18
27/01 kl 18 11 13 13 17
27/01 kl 19 8 10 11 14
27/01 kl 20 5 7 8 14
27/01 kl 21 4 6 6 12
27/01 kl 22 2 4 3 10
27/01 kl 23 0 2 1 9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 8 36 24 59
Laveste værets virkning 0 -8 0 -31 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm