Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 46 49 47 53
28/01 kl 01 47 50 48 53
28/01 kl 02 49 53 51 54
28/01 kl 03 51 55 53 54
28/01 kl 04 54 58 57 57
28/01 kl 05 55 60 57 57
28/01 kl 06 53 57 56 57
28/01 kl 07 49 53 53 -
28/01 kl 08 48 51 51 -
28/01 kl 09 44 48 48 -
28/01 kl 10 40 43 43 -
28/01 kl 11 37 41 40 -
28/01 kl 12 36 40 39 -
28/01 kl 13 38 42 41 -
28/01 kl 14 40 45 44 -
28/01 kl 15 44 50 48 -
28/01 kl 16 48 54 52 -
28/01 kl 17 50 56 53 -
28/01 kl 18 52 59 54 -
28/01 kl 19 51 59 52 -
28/01 kl 20 49 57 51 -
28/01 kl 21 47 56 49 -
28/01 kl 22 44 54 46 -
28/01 kl 23 43 53 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 60 93 68 111
Laveste vannstand 45 36 45 12 29
Avvik gult nivå -43 -62 -29 -54 -11
Avvik orange nivå -57 -76 -43 -68 -25
Avvik rødt nivå -67 -86 -53 -78 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm