Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 53 47 46 46
28/01 kl 01 53 48 48 48
28/01 kl 02 54 51 50 50
28/01 kl 03 54 53 52 52
28/01 kl 04 57 57 55 55
28/01 kl 05 57 57 56 55
28/01 kl 06 57 56 54 53
28/01 kl 07 54 53 51 50
28/01 kl 08 52 51 49 48
28/01 kl 09 48 48 46 45
28/01 kl 10 43 43 43 41
28/01 kl 11 41 40 40 39
28/01 kl 12 38 39 40 40
28/01 kl 13 37 41 42 42
28/01 kl 14 38 44 44 44
28/01 kl 15 40 48 47 49
28/01 kl 16 42 52 51 52
28/01 kl 17 45 53 52 53
28/01 kl 18 46 54 53 53
28/01 kl 19 46 52 51 51
28/01 kl 20 47 51 50 49
28/01 kl 21 45 49 49 47
28/01 kl 22 44 46 46 45
28/01 kl 23 45 45 45 44

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 79 57 80 63 116
Max fra modell: 27.01 18 79 56 79 62 107
Max fra modell: 27.01 12 80 55 77 59 106
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm