Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 0 3 1 7
28/01 kl 01 -2 1 -1 4
28/01 kl 02 -3 1 -1 2
28/01 kl 03 -5 -1 -3 -2
28/01 kl 04 -6 -2 -3 -3
28/01 kl 05 -6 -1 -4 -4
28/01 kl 06 -7 -3 -4 -3
28/01 kl 07 -8 -4 -4 -
28/01 kl 08 -6 -3 -3 -
28/01 kl 09 -6 -2 -2 -
28/01 kl 10 -6 -3 -3 -
28/01 kl 11 -6 -2 -3 -
28/01 kl 12 -7 -3 -4 -
28/01 kl 13 -7 -3 -4 -
28/01 kl 14 -7 -2 -3 -
28/01 kl 15 -7 -1 -3 -
28/01 kl 16 -7 -1 -3 -
28/01 kl 17 -7 -1 -4 -
28/01 kl 18 -6 1 -4 -
28/01 kl 19 -6 2 -5 -
28/01 kl 20 -6 2 -4 -
28/01 kl 21 -5 4 -3 -
28/01 kl 22 -4 6 -2 -
28/01 kl 23 -2 8 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 8 36 24 59
Laveste værets virkning 0 -8 0 -31 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm