Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 47 48 48 47
29/01 kl 01 49 51 51 50
29/01 kl 02 50 55 55 54
29/01 kl 03 53 58 58 57
29/01 kl 04 57 63 62 63
29/01 kl 05 60 65 65 64
29/01 kl 06 62 65 65 64
29/01 kl 07 65 64 63 63
29/01 kl 08 65 63 62 63
29/01 kl 09 68 61 61 61
29/01 kl 10 65 59 58 58
29/01 kl 11 64 57 57 56
29/01 kl 12 63 58 57 56
29/01 kl 13 61 60 59 57
29/01 kl 14 61 63 62 60
29/01 kl 15 63 66 65 62
29/01 kl 16 65 71 71 68
29/01 kl 17 69 76 75 73
29/01 kl 18 73 79 79 76
29/01 kl 19 75 80 79 77
29/01 kl 20 77 79 79 76
29/01 kl 21 77 78 77 74
29/01 kl 22 73 73 72 69
29/01 kl 23 69 67 67 64

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 79 57 80 63 116
Max fra modell: 27.01 18 79 56 79 62 107
Max fra modell: 27.01 12 80 55 77 59 106
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm