Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 0 10 3 -
29/01 kl 01 2 12 5 -
29/01 kl 02 4 15 6 -
29/01 kl 03 5 15 6 -
29/01 kl 04 7 16 6 -
29/01 kl 05 8 17 5 -
29/01 kl 06 9 18 5 -
29/01 kl 07 11 21 6 -
29/01 kl 08 13 23 7 -
29/01 kl 09 13 25 9 -
29/01 kl 10 15 28 11 -
29/01 kl 11 16 31 13 -
29/01 kl 12 18 33 15 -
29/01 kl 13 18 34 17 -
29/01 kl 14 19 35 18 -
29/01 kl 15 19 36 19 -
29/01 kl 16 20 36 20 -
29/01 kl 17 20 36 21 -
29/01 kl 18 20 36 22 -
29/01 kl 19 20 35 23 -
29/01 kl 20 19 34 23 -
29/01 kl 21 19 32 24 -
29/01 kl 22 17 30 23 -
29/01 kl 23 15 27 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 8 36 24 59
Laveste værets virkning 0 -8 0 -31 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm