Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 44 19 63 -
30/01 kl 01 44 16 60 -
30/01 kl 02 46 13 59 -
30/01 kl 03 48 9 57 -
30/01 kl 04 52 6 58 -
30/01 kl 05 56 3 59 -
30/01 kl 06 59 -1 58 -
30/01 kl 07 59 -5 54 -
30/01 kl 08 58 -9 49 -
30/01 kl 09 55 -13 42 -
30/01 kl 10 51 -15 36 -
30/01 kl 11 47 -17 30 -
30/01 kl 12 44 -18 26 -
30/01 kl 13 43 -18 25 -
30/01 kl 14 43 -17 26 -
30/01 kl 15 45 -15 30 -
30/01 kl 16 47 -15 32 -
30/01 kl 17 51 -15 36 -
30/01 kl 18 54 -14 40 -
30/01 kl 19 56 -13 43 -
30/01 kl 20 56 -11 45 -
30/01 kl 21 55 -9 46 -
30/01 kl 22 53 -6 47 -
30/01 kl 23 49 -4 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 57 80 63 116
Laveste vannstand 46 39 48 25 44
Avvik gult nivå -43 -65 -42 -59 -6
Avvik orange nivå -57 -79 -56 -73 -20
Avvik rødt nivå -67 -89 -66 -83 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm