Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 56 68 63 -
30/01 kl 01 54 66 60 -
30/01 kl 02 52 65 59 -
30/01 kl 03 51 65 57 -
30/01 kl 04 52 66 58 -
30/01 kl 05 52 66 59 -
30/01 kl 06 50 66 58 -
30/01 kl 07 45 62 54 -
30/01 kl 08 39 58 49 -
30/01 kl 09 32 51 42 -
30/01 kl 10 26 45 36 -
30/01 kl 11 19 39 30 -
30/01 kl 12 14 34 26 -
30/01 kl 13 12 34 25 -
30/01 kl 14 12 34 26 -
30/01 kl 15 14 36 30 -
30/01 kl 16 16 38 32 -
30/01 kl 17 20 42 36 -
30/01 kl 18 23 48 40 -
30/01 kl 19 26 51 43 -
30/01 kl 20 28 54 45 -
30/01 kl 21 29 55 46 -
30/01 kl 22 30 55 47 -
30/01 kl 23 29 54 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 60 93 68 111
Laveste vannstand 45 36 45 12 29
Avvik gult nivå -43 -62 -29 -54 -11
Avvik orange nivå -57 -76 -43 -68 -25
Avvik rødt nivå -67 -86 -53 -78 -35
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm