Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 63 63 62 59
30/01 kl 01 57 60 58 57
30/01 kl 02 53 59 58 55
30/01 kl 03 50 57 56 55
30/01 kl 04 51 58 57 55
30/01 kl 05 54 59 57 56
30/01 kl 06 53 58 57 57
30/01 kl 07 55 54 53 54
30/01 kl 08 53 49 48 50
30/01 kl 09 54 42 41 44
30/01 kl 10 49 36 35 38
30/01 kl 11 45 30 29 32
30/01 kl 12 40 26 26 28
30/01 kl 13 37 25 25 27
30/01 kl 14 35 26 26 27
30/01 kl 15 34 30 29 30
30/01 kl 16 35 32 32 32
30/01 kl 17 38 36 37 36
30/01 kl 18 41 40 40 39
30/01 kl 19 45 43 42 42
30/01 kl 20 47 45 43 43
30/01 kl 21 48 46 43 44
30/01 kl 22 49 47 42 44
30/01 kl 23 45 45 41 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 79 57 80 63 116
Max fra modell: 27.01 18 79 56 79 62 107
Max fra modell: 27.01 12 80 55 77 59 106
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm