Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 43 44 39 40
31/01 kl 01 45 44 40 40
31/01 kl 02 47 44 43 42
31/01 kl 03 49 45 46 46
31/01 kl 04 57 50 51 51
31/01 kl 05 65 56 56 58
31/01 kl 06 71 63 63 66
31/01 kl 07 75 69 67 70
31/01 kl 08 78 75 70 73
31/01 kl 09 79 79 72 75
31/01 kl 10 80 80 73 75
31/01 kl 11 77 79 73 73
31/01 kl 12 75 77 72 72
31/01 kl 13 77 75 72 71
31/01 kl 14 79 76 74 73
31/01 kl 15 83 77 77 76
31/01 kl 16 88 81 82 81
31/01 kl 17 96 91 89 88
31/01 kl 18 103 101 98 97
31/01 kl 19 110 111 104 103
31/01 kl 20 115 116 107 106
31/01 kl 21 111 115 106 104
31/01 kl 22 104 110 100 100
31/01 kl 23 95 101 93 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 79 57 80 63 116
Max fra modell: 27.01 18 79 56 79 62 107
Max fra modell: 27.01 12 80 55 77 59 106
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm