Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -17 8 -2 -
31/01 kl 01 -15 10 0 -
31/01 kl 02 -12 13 0 -
31/01 kl 03 -10 16 0 -
31/01 kl 04 -6 19 2 -
31/01 kl 05 -4 22 4 -
31/01 kl 06 -1 25 7 -
31/01 kl 07 1 27 11 -
31/01 kl 08 4 29 16 -
31/01 kl 09 6 31 21 -
31/01 kl 10 8 33 25 -
31/01 kl 11 11 38 28 -
31/01 kl 12 13 43 30 -
31/01 kl 13 15 47 31 -
31/01 kl 14 18 52 33 -
31/01 kl 15 21 55 34 -
31/01 kl 16 23 58 37 -
31/01 kl 17 27 59 44 -
31/01 kl 18 31 56 50 -
31/01 kl 19 32 56 57 -
31/01 kl 20 29 55 60 -
31/01 kl 21 28 55 59 -
31/01 kl 22 27 55 55 -
31/01 kl 23 26 54 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 8 36 24 59
Laveste værets virkning 0 -8 0 -31 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm