Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 -84 24 -60 -60
27/01 kl 14 -44 26 -18 -17
27/01 kl 15 13 27 40 42
27/01 kl 16 70 27 97 98
27/01 kl 17 113 29 142 139
27/01 kl 18 132 28 160 156
27/01 kl 19 122 28 150 145
27/01 kl 20 85 28 113 108
27/01 kl 21 32 27 59 55
27/01 kl 22 -26 30 4 1
27/01 kl 23 -75 32 -43 -48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 153 201 155 154
Laveste vannstand -60 -79 -83 -43 -73
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm