Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -106 31 -75 -75
28/01 kl 01 -109 30 -79 -78
28/01 kl 02 -82 32 -50 -48
28/01 kl 03 -32 32 0 4
28/01 kl 04 23 34 57 61
28/01 kl 05 71 36 107 109
28/01 kl 06 99 36 135 136
28/01 kl 07 102 35 137 -
28/01 kl 08 78 33 111 -
28/01 kl 09 36 34 70 -
28/01 kl 10 -14 37 23 -
28/01 kl 11 -60 36 -24 -
28/01 kl 12 -90 34 -56 -
28/01 kl 13 -94 35 -59 -
28/01 kl 14 -68 32 -36 -
28/01 kl 15 -19 32 13 -
28/01 kl 16 39 28 67 -
28/01 kl 17 91 27 118 -
28/01 kl 18 123 24 147 -
28/01 kl 19 129 24 153 -
28/01 kl 20 106 21 127 -
28/01 kl 21 60 22 82 -
28/01 kl 22 3 22 25 -
28/01 kl 23 -51 24 -27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 153 201 155 154
Laveste vannstand -60 -79 -83 -43 -73
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm