Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -93 26 -67 -
29/01 kl 01 -112 29 -83 -
29/01 kl 02 -100 30 -70 -
29/01 kl 03 -62 34 -28 -
29/01 kl 04 -8 37 29 -
29/01 kl 05 45 39 84 -
29/01 kl 06 85 40 125 -
29/01 kl 07 102 44 146 -
29/01 kl 08 92 48 140 -
29/01 kl 09 59 54 113 -
29/01 kl 10 13 58 71 -
29/01 kl 11 -35 61 26 -
29/01 kl 12 -73 59 -14 -
29/01 kl 13 -92 58 -34 -
29/01 kl 14 -82 57 -25 -
29/01 kl 15 -46 60 14 -
29/01 kl 16 8 65 73 -
29/01 kl 17 63 70 133 -
29/01 kl 18 105 75 180 -
29/01 kl 19 124 77 201 -
29/01 kl 20 116 80 196 -
29/01 kl 21 82 82 164 -
29/01 kl 22 32 85 117 -
29/01 kl 23 -24 87 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 153 201 155 154
Laveste vannstand -60 -79 -83 -43 -73
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm