Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -72 86 14 -
30/01 kl 01 -103 83 -20 -
30/01 kl 02 -108 80 -28 -
30/01 kl 03 -84 73 -11 -
30/01 kl 04 -38 66 28 -
30/01 kl 05 16 63 79 -
30/01 kl 06 63 62 125 -
30/01 kl 07 92 59 151 -
30/01 kl 08 96 55 151 -
30/01 kl 09 77 51 128 -
30/01 kl 10 38 46 84 -
30/01 kl 11 -8 43 35 -
30/01 kl 12 -50 42 -8 -
30/01 kl 13 -79 43 -36 -
30/01 kl 14 -85 42 -43 -
30/01 kl 15 -64 42 -22 -
30/01 kl 16 -20 41 21 -
30/01 kl 17 32 39 71 -
30/01 kl 18 80 38 118 -
30/01 kl 19 111 37 148 -
30/01 kl 20 117 38 155 -
30/01 kl 21 97 40 137 -
30/01 kl 22 56 39 95 -
30/01 kl 23 5 38 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 153 201 155 154
Laveste vannstand -60 -79 -83 -43 -73
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm