Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -9 22 14 -
30/01 kl 01 -43 -12 -20 -
30/01 kl 02 -49 -15 -28 -
30/01 kl 03 -25 8 -11 -
30/01 kl 04 20 51 28 -
30/01 kl 05 71 100 79 -
30/01 kl 06 116 144 125 -
30/01 kl 07 142 167 151 -
30/01 kl 08 144 168 151 -
30/01 kl 09 123 148 128 -
30/01 kl 10 83 107 84 -
30/01 kl 11 36 55 35 -
30/01 kl 12 -11 9 -8 -
30/01 kl 13 -43 -20 -36 -
30/01 kl 14 -51 -25 -43 -
30/01 kl 15 -33 -7 -22 -
30/01 kl 16 7 33 21 -
30/01 kl 17 56 84 71 -
30/01 kl 18 106 130 118 -
30/01 kl 19 134 159 148 -
30/01 kl 20 137 161 155 -
30/01 kl 21 115 140 137 -
30/01 kl 22 74 99 95 -
30/01 kl 23 19 47 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 159 206 168 168
Laveste vannstand -60 -83 -82 -51 -92
Avvik gult nivå -33 -37 10 -28 -28
Avvik orange nivå -51 -55 -8 -46 -46
Avvik rødt nivå -61 -65 -18 -56 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm