Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 9 14 5 -5
30/01 kl 01 -22 -20 -31 -39
30/01 kl 02 -30 -28 -41 -46
30/01 kl 03 -10 -11 -24 -23
30/01 kl 04 33 28 18 22
30/01 kl 05 85 79 75 76
30/01 kl 06 130 125 123 123
30/01 kl 07 155 151 150 151
30/01 kl 08 156 151 150 152
30/01 kl 09 134 128 128 132
30/01 kl 10 93 84 87 93
30/01 kl 11 45 35 40 46
30/01 kl 12 4 -8 -3 2
30/01 kl 13 -25 -36 -35 -32
30/01 kl 14 -33 -43 -43 -44
30/01 kl 15 -13 -22 -23 -25
30/01 kl 16 26 21 21 17
30/01 kl 17 74 71 71 64
30/01 kl 18 118 118 115 108
30/01 kl 19 148 148 142 137
30/01 kl 20 152 155 145 141
30/01 kl 21 134 137 121 118
30/01 kl 22 95 95 77 76
30/01 kl 23 47 43 28 25

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 160 153 201 155 154
Max fra modell: 27.01 18 160 153 203 150 144
Max fra modell: 27.01 12 160 153 202 152 146
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm