Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 63 94 86 -
30/01 kl 01 60 91 83 -
30/01 kl 02 59 93 80 -
30/01 kl 03 59 92 73 -
30/01 kl 04 58 89 66 -
30/01 kl 05 55 84 63 -
30/01 kl 06 53 81 62 -
30/01 kl 07 50 75 59 -
30/01 kl 08 48 72 55 -
30/01 kl 09 46 71 51 -
30/01 kl 10 45 69 46 -
30/01 kl 11 44 63 43 -
30/01 kl 12 39 59 42 -
30/01 kl 13 36 59 43 -
30/01 kl 14 34 60 42 -
30/01 kl 15 31 57 42 -
30/01 kl 16 27 53 41 -
30/01 kl 17 24 52 39 -
30/01 kl 18 26 50 38 -
30/01 kl 19 23 48 37 -
30/01 kl 20 20 44 38 -
30/01 kl 21 18 43 40 -
30/01 kl 22 18 43 39 -
30/01 kl 23 14 42 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 44 96 94 64
Laveste værets virkning 24 22 27 14 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm