Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -46 38 -8 -
31/01 kl 01 -86 34 -52 -
31/01 kl 02 -105 32 -73 -
31/01 kl 03 -96 34 -62 -
31/01 kl 04 -62 35 -27 -
31/01 kl 05 -13 34 21 -
31/01 kl 06 36 34 70 -
31/01 kl 07 74 35 109 -
31/01 kl 08 92 35 127 -
31/01 kl 09 86 34 120 -
31/01 kl 10 59 33 92 -
31/01 kl 11 19 33 52 -
31/01 kl 12 -23 28 5 -
31/01 kl 13 -59 26 -33 -
31/01 kl 14 -77 29 -48 -
31/01 kl 15 -72 33 -39 -
31/01 kl 16 -42 34 -8 -
31/01 kl 17 3 38 41 -
31/01 kl 18 51 41 92 -
31/01 kl 19 89 46 135 -
31/01 kl 20 107 47 154 -
31/01 kl 21 102 49 151 -
31/01 kl 22 75 51 126 -
31/01 kl 23 31 52 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 153 201 155 154
Laveste vannstand -60 -79 -83 -43 -73
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm