Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 110 24 134 134
27/01 kl 14 150 26 176 177
27/01 kl 15 207 27 234 236
27/01 kl 16 264 27 291 292
27/01 kl 17 307 29 336 333
27/01 kl 18 326 28 354 350
27/01 kl 19 316 28 344 339
27/01 kl 20 279 28 307 302
27/01 kl 21 226 27 253 249
27/01 kl 22 168 30 198 195
27/01 kl 23 119 32 151 146

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 354 347 395 349 348
Laveste vannstand 134 115 111 151 121
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm