Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 134 134 134 134
27/01 kl 14 176 178 176 177
27/01 kl 15 234 236 234 236
27/01 kl 16 291 294 291 292
27/01 kl 17 335 339 336 333
27/01 kl 18 354 357 354 350
27/01 kl 19 345 348 344 339
27/01 kl 20 307 310 307 302
27/01 kl 21 253 258 253 249
27/01 kl 22 195 202 198 195
27/01 kl 23 145 154 151 146

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 353 400 362 362
Laveste vannstand 134 111 112 143 102
Avvik gult nivå -33 -37 10 -28 -28
Avvik orange nivå -51 -55 -8 -46 -46
Avvik rødt nivå -61 -65 -18 -56 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm