Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 88 31 119 119
28/01 kl 01 85 30 115 116
28/01 kl 02 112 32 144 146
28/01 kl 03 162 32 194 198
28/01 kl 04 217 34 251 255
28/01 kl 05 265 36 301 303
28/01 kl 06 293 36 329 330
28/01 kl 07 296 35 331 -
28/01 kl 08 272 33 305 -
28/01 kl 09 230 34 264 -
28/01 kl 10 180 37 217 -
28/01 kl 11 134 36 170 -
28/01 kl 12 104 34 138 -
28/01 kl 13 100 35 135 -
28/01 kl 14 126 32 158 -
28/01 kl 15 175 32 207 -
28/01 kl 16 233 28 261 -
28/01 kl 17 285 27 312 -
28/01 kl 18 317 24 341 -
28/01 kl 19 323 24 347 -
28/01 kl 20 300 21 321 -
28/01 kl 21 254 22 276 -
28/01 kl 22 197 22 219 -
28/01 kl 23 143 24 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 354 347 395 349 348
Laveste vannstand 134 115 111 151 121
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm