Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 113 124 119 119
28/01 kl 01 111 123 115 116
28/01 kl 02 139 151 144 146
28/01 kl 03 189 202 194 198
28/01 kl 04 246 259 251 255
28/01 kl 05 298 308 301 303
28/01 kl 06 327 337 329 330
28/01 kl 07 330 339 331 -
28/01 kl 08 304 314 305 -
28/01 kl 09 264 273 264 -
28/01 kl 10 216 224 217 -
28/01 kl 11 169 177 170 -
28/01 kl 12 135 144 138 -
28/01 kl 13 131 140 135 -
28/01 kl 14 156 165 158 -
28/01 kl 15 204 212 207 -
28/01 kl 16 260 269 261 -
28/01 kl 17 311 319 312 -
28/01 kl 18 340 347 341 -
28/01 kl 19 346 353 347 -
28/01 kl 20 323 331 321 -
28/01 kl 21 276 284 276 -
28/01 kl 22 219 227 219 -
28/01 kl 23 167 175 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 353 400 362 362
Laveste vannstand 134 111 112 143 102
Avvik gult nivå -33 -37 10 -28 -28
Avvik orange nivå -51 -55 -8 -46 -46
Avvik rødt nivå -61 -65 -18 -56 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm