Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 101 26 127 -
29/01 kl 01 82 29 111 -
29/01 kl 02 94 30 124 -
29/01 kl 03 132 34 166 -
29/01 kl 04 186 37 223 -
29/01 kl 05 239 39 278 -
29/01 kl 06 279 40 319 -
29/01 kl 07 296 44 340 -
29/01 kl 08 286 48 334 -
29/01 kl 09 253 54 307 -
29/01 kl 10 207 58 265 -
29/01 kl 11 159 61 220 -
29/01 kl 12 121 59 180 -
29/01 kl 13 102 58 160 -
29/01 kl 14 112 57 169 -
29/01 kl 15 148 60 208 -
29/01 kl 16 202 65 267 -
29/01 kl 17 257 70 327 -
29/01 kl 18 299 75 374 -
29/01 kl 19 318 77 395 -
29/01 kl 20 310 80 390 -
29/01 kl 21 276 82 358 -
29/01 kl 22 226 85 311 -
29/01 kl 23 170 87 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 354 347 395 349 348
Laveste vannstand 134 115 111 151 121
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm