Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 128 140 127 -
29/01 kl 01 112 127 111 -
29/01 kl 02 127 143 124 -
29/01 kl 03 165 186 166 -
29/01 kl 04 219 241 223 -
29/01 kl 05 273 295 278 -
29/01 kl 06 317 339 319 -
29/01 kl 07 339 361 340 -
29/01 kl 08 331 353 334 -
29/01 kl 09 300 325 307 -
29/01 kl 10 256 282 265 -
29/01 kl 11 208 236 220 -
29/01 kl 12 171 198 180 -
29/01 kl 13 153 182 160 -
29/01 kl 14 165 192 169 -
29/01 kl 15 202 230 208 -
29/01 kl 16 257 282 267 -
29/01 kl 17 318 341 327 -
29/01 kl 18 364 382 374 -
29/01 kl 19 379 400 395 -
29/01 kl 20 369 392 390 -
29/01 kl 21 338 364 358 -
29/01 kl 22 289 319 311 -
29/01 kl 23 234 266 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 353 400 362 362
Laveste vannstand 134 111 112 143 102
Avvik gult nivå -33 -37 10 -28 -28
Avvik orange nivå -51 -55 -8 -46 -46
Avvik rødt nivå -61 -65 -18 -56 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm