Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 122 86 208 -
30/01 kl 01 91 83 174 -
30/01 kl 02 86 80 166 -
30/01 kl 03 110 73 183 -
30/01 kl 04 156 66 222 -
30/01 kl 05 210 63 273 -
30/01 kl 06 257 62 319 -
30/01 kl 07 286 59 345 -
30/01 kl 08 290 55 345 -
30/01 kl 09 271 51 322 -
30/01 kl 10 232 46 278 -
30/01 kl 11 186 43 229 -
30/01 kl 12 144 42 186 -
30/01 kl 13 115 43 158 -
30/01 kl 14 109 42 151 -
30/01 kl 15 130 42 172 -
30/01 kl 16 174 41 215 -
30/01 kl 17 226 39 265 -
30/01 kl 18 274 38 312 -
30/01 kl 19 305 37 342 -
30/01 kl 20 311 38 349 -
30/01 kl 21 291 40 331 -
30/01 kl 22 250 39 289 -
30/01 kl 23 199 38 237 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 354 347 395 349 348
Laveste vannstand 134 115 111 151 121
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm