Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 185 216 208 -
30/01 kl 01 151 182 174 -
30/01 kl 02 145 179 166 -
30/01 kl 03 169 202 183 -
30/01 kl 04 214 245 222 -
30/01 kl 05 265 294 273 -
30/01 kl 06 310 338 319 -
30/01 kl 07 336 361 345 -
30/01 kl 08 338 362 345 -
30/01 kl 09 317 342 322 -
30/01 kl 10 277 301 278 -
30/01 kl 11 230 249 229 -
30/01 kl 12 183 203 186 -
30/01 kl 13 151 174 158 -
30/01 kl 14 143 169 151 -
30/01 kl 15 161 187 172 -
30/01 kl 16 201 227 215 -
30/01 kl 17 250 278 265 -
30/01 kl 18 300 324 312 -
30/01 kl 19 328 353 342 -
30/01 kl 20 331 355 349 -
30/01 kl 21 309 334 331 -
30/01 kl 22 268 293 289 -
30/01 kl 23 213 241 237 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 353 400 362 362
Laveste vannstand 134 111 112 143 102
Avvik gult nivå -33 -37 10 -28 -28
Avvik orange nivå -51 -55 -8 -46 -46
Avvik rødt nivå -61 -65 -18 -56 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm