Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 203 208 199 189
30/01 kl 01 172 174 163 155
30/01 kl 02 164 166 153 148
30/01 kl 03 184 183 170 171
30/01 kl 04 227 222 212 216
30/01 kl 05 279 273 269 270
30/01 kl 06 324 319 317 317
30/01 kl 07 349 345 344 345
30/01 kl 08 350 345 344 346
30/01 kl 09 328 322 322 326
30/01 kl 10 287 278 281 287
30/01 kl 11 239 229 234 240
30/01 kl 12 198 186 191 196
30/01 kl 13 169 158 159 162
30/01 kl 14 161 151 151 150
30/01 kl 15 181 172 171 169
30/01 kl 16 220 215 215 211
30/01 kl 17 268 265 265 258
30/01 kl 18 312 312 309 302
30/01 kl 19 342 342 336 331
30/01 kl 20 346 349 339 335
30/01 kl 21 328 331 315 312
30/01 kl 22 289 289 271 270
30/01 kl 23 241 237 222 219

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 354 347 395 349 348
Max fra modell: 27.01 18 354 347 397 344 338
Max fra modell: 27.01 12 354 347 396 346 340
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm