Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 162 190 186 -
31/01 kl 01 123 152 142 -
31/01 kl 02 102 133 121 -
31/01 kl 03 110 143 132 -
31/01 kl 04 143 179 167 -
31/01 kl 05 191 228 215 -
31/01 kl 06 238 275 264 -
31/01 kl 07 277 314 303 -
31/01 kl 08 296 334 321 -
31/01 kl 09 289 328 314 -
31/01 kl 10 261 303 286 -
31/01 kl 11 222 264 246 -
31/01 kl 12 180 220 199 -
31/01 kl 13 144 182 161 -
31/01 kl 14 127 166 146 -
31/01 kl 15 135 175 155 -
31/01 kl 16 166 208 186 -
31/01 kl 17 212 256 235 -
31/01 kl 18 263 305 286 -
31/01 kl 19 303 344 329 -
31/01 kl 20 322 362 348 -
31/01 kl 21 319 358 345 -
31/01 kl 22 295 333 320 -
31/01 kl 23 253 289 277 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 353 400 362 362
Laveste vannstand 134 111 112 143 102
Avvik gult nivå -33 -37 10 -28 -28
Avvik orange nivå -51 -55 -8 -46 -46
Avvik rødt nivå -61 -65 -18 -56 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm