Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 -1 -3 -3 -4
29/01 kl 01 5 2 2 1
29/01 kl 02 9 7 7 6
29/01 kl 03 13 14 13 13
29/01 kl 04 10 15 15 14
29/01 kl 05 10 14 14 14
29/01 kl 06 14 16 16 17
29/01 kl 07 20 18 18 19
29/01 kl 08 23 16 17 18
29/01 kl 09 24 13 13 13
29/01 kl 10 24 12 12 12
29/01 kl 11 20 8 9 8
29/01 kl 12 13 6 6 5
29/01 kl 13 11 7 7 5
29/01 kl 14 11 12 12 9
29/01 kl 15 15 17 17 15
29/01 kl 16 15 20 20 17
29/01 kl 17 15 21 22 19
29/01 kl 18 18 26 26 22
29/01 kl 19 26 31 31 28
29/01 kl 20 29 33 33 30
29/01 kl 21 30 28 28 25
29/01 kl 22 28 23 23 20
29/01 kl 23 20 18 15 13

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 31 11 33 9 93
Max fra modell: 27.01 18 31 10 33 8 78
Max fra modell: 27.01 12 31 10 30 5 77
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm