Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 53 35 88 83
27/01 kl 14 58 29 87 84
27/01 kl 15 61 25 86 86
27/01 kl 16 63 21 84 85
27/01 kl 17 67 18 85 87
27/01 kl 18 70 15 85 89
27/01 kl 19 69 14 83 85
27/01 kl 20 64 13 77 81
27/01 kl 21 59 10 69 76
27/01 kl 22 54 6 60 70
27/01 kl 23 51 5 56 64

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 68 90 66 150
Laveste vannstand 56 46 54 25 49
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm