Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 83 - - 88
27/01 kl 13 83 88 88 88
27/01 kl 14 84 87 87 86
27/01 kl 15 86 86 85 85
27/01 kl 16 85 84 83 83
27/01 kl 17 87 85 84 84
27/01 kl 18 89 85 85 85
27/01 kl 19 85 83 82 82
27/01 kl 20 81 77 77 76
27/01 kl 21 76 69 69 68
27/01 kl 22 70 60 60 60
27/01 kl 23 64 56 55 55

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 88 68 90 66 150
Max fra modell: 27.01 18 88 67 90 65 135
Max fra modell: 27.01 12 88 67 87 62 134
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm