Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 50 3 53 62
28/01 kl 01 54 4 58 63
28/01 kl 02 61 3 64 68
28/01 kl 03 64 4 68 69
28/01 kl 04 66 0 66 67
28/01 kl 05 68 -2 66 66
28/01 kl 06 70 -2 68 69
28/01 kl 07 69 -1 68 -
28/01 kl 08 64 0 64 -
28/01 kl 09 58 1 59 -
28/01 kl 10 53 0 53 -
28/01 kl 11 49 0 49 -
28/01 kl 12 47 -1 46 -
28/01 kl 13 50 -2 48 -
28/01 kl 14 55 -2 53 -
28/01 kl 15 59 -1 58 -
28/01 kl 16 61 -1 60 -
28/01 kl 17 63 -1 62 -
28/01 kl 18 67 -3 64 -
28/01 kl 19 69 -4 65 -
28/01 kl 20 66 -5 61 -
28/01 kl 21 61 -5 56 -
28/01 kl 22 56 -4 52 -
28/01 kl 23 52 1 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 68 90 66 150
Laveste vannstand 56 46 54 25 49
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm