Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 62 53 53 52
28/01 kl 01 63 58 57 56
28/01 kl 02 68 64 64 63
28/01 kl 03 69 68 67 67
28/01 kl 04 67 66 65 65
28/01 kl 05 66 66 64 63
28/01 kl 06 69 68 66 66
28/01 kl 07 70 68 65 64
28/01 kl 08 67 64 62 61
28/01 kl 09 62 59 57 56
28/01 kl 10 57 53 53 52
28/01 kl 11 51 49 50 49
28/01 kl 12 48 46 46 46
28/01 kl 13 47 48 49 48
28/01 kl 14 51 53 53 54
28/01 kl 15 54 58 58 59
28/01 kl 16 54 60 59 61
28/01 kl 17 57 62 61 62
28/01 kl 18 62 64 63 63
28/01 kl 19 64 65 65 64
28/01 kl 20 61 61 60 59
28/01 kl 21 59 56 55 54
28/01 kl 22 57 52 52 51
28/01 kl 23 55 53 52 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 88 68 90 66 150
Max fra modell: 27.01 18 88 67 90 65 135
Max fra modell: 27.01 12 88 67 87 62 134
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm