Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 49 5 54 -
29/01 kl 01 50 9 59 -
29/01 kl 02 55 9 64 -
29/01 kl 03 61 10 71 -
29/01 kl 04 64 8 72 -
29/01 kl 05 65 6 71 -
29/01 kl 06 68 5 73 -
29/01 kl 07 70 5 75 -
29/01 kl 08 67 6 73 -
29/01 kl 09 61 9 70 -
29/01 kl 10 57 12 69 -
29/01 kl 11 52 13 65 -
29/01 kl 12 48 15 63 -
29/01 kl 13 47 17 64 -
29/01 kl 14 51 18 69 -
29/01 kl 15 56 18 74 -
29/01 kl 16 59 18 77 -
29/01 kl 17 61 17 78 -
29/01 kl 18 64 19 83 -
29/01 kl 19 68 20 88 -
29/01 kl 20 68 22 90 -
29/01 kl 21 64 21 85 -
29/01 kl 22 59 21 80 -
29/01 kl 23 55 20 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 68 90 66 150
Laveste vannstand 56 46 54 25 49
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm