Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 56 54 54 53
29/01 kl 01 62 59 59 58
29/01 kl 02 66 64 64 63
29/01 kl 03 70 71 70 70
29/01 kl 04 67 72 72 71
29/01 kl 05 67 71 71 71
29/01 kl 06 71 73 73 74
29/01 kl 07 77 75 75 76
29/01 kl 08 80 73 74 75
29/01 kl 09 81 70 70 70
29/01 kl 10 81 69 69 69
29/01 kl 11 77 65 66 65
29/01 kl 12 70 63 63 62
29/01 kl 13 68 64 64 62
29/01 kl 14 68 69 69 66
29/01 kl 15 72 74 74 72
29/01 kl 16 72 77 77 74
29/01 kl 17 72 78 79 76
29/01 kl 18 75 83 83 79
29/01 kl 19 83 88 88 85
29/01 kl 20 86 90 90 87
29/01 kl 21 87 85 85 82
29/01 kl 22 85 80 80 77
29/01 kl 23 77 75 72 70

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 88 68 90 66 150
Max fra modell: 27.01 18 88 67 90 65 135
Max fra modell: 27.01 12 88 67 87 62 134
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm