Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 50 16 66 -
30/01 kl 01 48 13 61 -
30/01 kl 02 50 8 58 -
30/01 kl 03 56 6 62 -
30/01 kl 04 60 2 62 -
30/01 kl 05 63 -1 62 -
30/01 kl 06 66 -6 60 -
30/01 kl 07 69 -9 60 -
30/01 kl 08 70 -14 56 -
30/01 kl 09 66 -19 47 -
30/01 kl 10 61 -23 38 -
30/01 kl 11 56 -24 32 -
30/01 kl 12 51 -24 27 -
30/01 kl 13 48 -23 25 -
30/01 kl 14 48 -22 26 -
30/01 kl 15 52 -21 31 -
30/01 kl 16 56 -19 37 -
30/01 kl 17 58 -19 39 -
30/01 kl 18 60 -18 42 -
30/01 kl 19 65 -17 48 -
30/01 kl 20 68 -14 54 -
30/01 kl 21 67 -12 55 -
30/01 kl 22 63 -9 54 -
30/01 kl 23 59 -5 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 68 90 66 150
Laveste vannstand 56 46 54 25 49
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm