Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 66 66 65 62
30/01 kl 01 60 61 59 57
30/01 kl 02 56 58 57 55
30/01 kl 03 55 62 60 57
30/01 kl 04 54 62 60 58
30/01 kl 05 53 62 59 58
30/01 kl 06 55 60 59 59
30/01 kl 07 59 60 58 60
30/01 kl 08 59 56 54 58
30/01 kl 09 57 47 46 50
30/01 kl 10 51 38 37 41
30/01 kl 11 47 32 30 34
30/01 kl 12 40 27 25 28
30/01 kl 13 35 25 25 27
30/01 kl 14 33 26 27 28
30/01 kl 15 34 31 33 34
30/01 kl 16 36 37 37 38
30/01 kl 17 37 39 40 39
30/01 kl 18 40 42 42 41
30/01 kl 19 48 48 48 47
30/01 kl 20 55 54 52 51
30/01 kl 21 58 55 52 54
30/01 kl 22 55 54 49 53
30/01 kl 23 53 54 48 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 88 68 90 66 150
Max fra modell: 27.01 18 88 67 90 65 135
Max fra modell: 27.01 12 88 67 87 62 134
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm